Queerhill Histories / Kvääriä Okuhistoriaa


Format: Monthly research group
Venue: Outokumpu public library, Koulukatu 7
Dates: Nov 2023 — Mar 2024
First Meeting: Thursday 30 Nov 2023, 17:30-19:30
Second Meeting: Thursday 14 Dec 2023, 17:30-19:30
Language: English & Finnish
Project Instagram: @kvaariaokuhistoriaa
Email: info@oncewewereislands.com
Working group: ONCE WE WERE ISLANDS, Nadja Leham, Helmi Räisänen

What does Queer mean in this time and place?
How can Queer history be defined and what even is history itself?


We will share a common space where being Queer in any way is welcome to explore these topics. Together, we offer Queerhill Histories as a space to be discovered, to emerge, to take shape, and to be articulated into something new.

Each meeting has a theme or topic and the event series will be facilitated by the organisers so you can just show up — there’s no need to prepare!

Meetings will be held once a month from November 2023 to March 2024.

The event series is intended for anyone who — in one way or another — feels the desire and need to share a space dedicated to Queer people. We are inspired by the following definition of Queer, as proposed by the Institute of Queer Ecology (2019) as “an expanded understanding of Queer Community that includes nonhuman kin and prioritizes anyone subjugated, regardless of race, class, nationality, ability, income level, sexuality, gender or species.”

Under 15s must be accompanied by an adult. There is no upper age limit.

We adhere to the principles of safer spaces. You can find out more here.

The concept and the event series are part of Rainbow History Month, a project organised by the Friends of Rainbow History in November 2023.

Queerhill Histories / Kvääriä Okuhistoriaa is created in cooperation with ONCE WE WERE ISLANDS, Nadja Leham and Helmi Räisänen and supported by the Friends of Rainbow History.

Event information

When?
The second meeting is on Thursday, 14th of December 17:30-19:30.

Further meetings will take place once a month. More details will be announced soon.

Where?
Outokumpu Library, Koulukatu 7, in ‘The Gallery’ room. We will meet you at the main entrance.

Language
The working languages for the project are Finnish and English. Some material will be presented in English or Finnish only. We will do our best to translate or assist with understanding where needed and to accommodate other languages.

Further questions
info@oncewewereislands.com


Accessibility information

There is a wheelchair ramp outside at the entrance. There is a three centimetre threshold at the entrance. There is a wheelchair accessible toilet. We do not have a sign language interpreter at the event. The meeting is held in a space called ‘The Gallery’, on the left-hand side of the main entrance. In the room there are windows facing the library corridor, from which one can see into the space where we are meeting.

You can participate in the meeting in a way that is suitable for you. You can either just listen, or participate in the conversation. You can leave and come back to the space in whichever way is good for you. It is OK to sit on the floor or change position. There will be snacks and soft drinks available at the meeting. The food will be vegan and nut free.

COVID/ flu season info:
If you have cold or flu symptoms, we kindly request that you stay home and rest. Let’s also remember, however, that some people constantly have flu-like symptoms due to chronic illness etc. You know best how you are feeling and we trust that everyone can make an assessment of their symptoms themselves. If you would prefer to keep a safe distance from the other participants during the meetings, please let us know at the beginning of the gathering or beforehand via email at info@oncewewereislands.com. You are welcome to wear a mask during the meetings and we will also have some FFP2-masks at hand upon arrival.

If you have more specific accessibility needs you would like us to know about or in case you have additional questions, you are welcome to write to us at: info@oncewewereislands.com
Mitä on queer/kvääri tässä ajassa ja paikassa?
Miten queer-historia määrittyy ja mitä oikeastaan on historia?


Tervetuloa näiden teemojen pariin jakamaan yhteistä tilaa, jossa kaikenlainen kvääri oleminen on sallittua. Yhdessä tarjoamme Kväärille Okuhistorialle tilan löytyä, syntyä, muodostua ja jäsentyä joksikin.

Jokaisella tapaamisella on jokin aihe tai teema, ja järjestäjät fasilitoivat tapahtuman siten, että voit vain tulla paikalle.

Tapaamiset kerran kuukaudessa marraskuusta 2023 maaliskuuhun 2024.

Tapahtuma on suunnattu kaikille, jotka tavalla tai toisella tuntevat halua ja tarvetta jakaa queerille, LGBTQIA+:lle ja sateenkaariyhteisölle omistetun tilan. Meitä inspiroi Queer-ekologian instituutin (IQECO, 2019) muotoilema määritelmä termille queer. Sen perusajatuksena on, että jokainen, — mukaan lukien myös ei-inhimilliset lajit — joka tuntee kuuluvansa yhteiskunnassa vähemmistöön tai alisteiseen asemaan, on osa queer-yhteisöä riippumatta taustastaan, rodullistetusta asemastaan, taidoistaan, tuloistaan, kansallisuudestaan, seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan.

Alle 15-vuotiaille aikuisen seurassa. Yläikärajaa ei ole.

Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Lisätiedot tästä.

Queerhill Histories / Kvääriä Okuhistoriaa on osa Sateenkaarihistorian Ystävät ry:n järjestämää Sateenkaarihistoriakuukausi-teemahanketta Marraskuussa 2023.

Yhteistyössä ONCE WE WERE ISLANDS, Nadja Leham ja Helmi Räisänen. Sateenkaarihistorian Ystävät ry:n tukemana

Tapahtumatiedot

Milloin?
Toinen tapaaminen 14.12. klo 17:30-19:30

Tapaamisia kerran kuussa. Tiedotamme pian seuraavista tapaamisista.

Missä?
Outokummun kirjasto, Koulukatu 7. Huoneen nimi on Galleria. Olemme teitä vastassa aulassa.

Kieli 
Suomi ja englanti. Jotkut materiaaleista löytyvät vain suomeksi tai englanniksi. Yritämme tapaamisen aikana parhaamme mukaan tulkata ja mahdollistaa, että ymmärrämme toisiamme, sekä ottaa huomioon tarve kommunikoida muulla kielellä kuin suomeksi ja englanniksi.

Lisäkysymykset 
info@oncewewereislands.com


Saavutettavuustiedot

Kirjaston sisäänkäynnillä on liuska ja ovi avatuu sähköisesti. Ulko-oven kohdalla on parin senttimetrin kynnys. Kirjastossa on pyörätuolilla saavutettava wc. Kokous pidetään huoneessa, jonka nimi on “Galleria”. Siinä on ikkunoita joista näkee sisään huoneeseen käytävästä.

Meillä ei ole viittomankielistä tulkkia. Tapaamisen saa osallistua haluamallaan tavalla. Voi puhua tai vain tulla kuuntelemaan. Tapahtumasta saa lähteä ja / tai tulla takaisin itselleen sopivalla tavalla. On ok istua esimerkiksi lattialla tai vaihtaa asentoa. Tapaamisessa tarjoilemme pientä purtavaa ja juotavaa. Ruoka on vegaanista ja ei sisällä pähkinöitä.

COVID/ flunssakausi-info:
Jos sinulla on flunssaoireita, on hyvä jäädä kotiin lepäämään. Muistetaan, että joillakin on jatkuvasti esimerkiksi pitkäaikaissairauden takia oireita, jotka muistuttavat tartuttavan flunssan oireita. Tiedät itse parhaiten miten voit ja luotamme siihen, että kaikki itse tuntevat omat oireensa ja kehonsa parhaiten. Voit tapahtuman alussa kertoa, jos haluat, että pidämme sinuun turvaväliä. Taapaamisessa voi halutessaan käyttää maskia. Meiltä voi myös saada FFP2-maskin.

Jos sinulla on erityisiä saavutettavuustarpeita tai muita kysymyksiä, ole yhteydessä:
info@oncewewereislands.comFirst Meeting

30 Nov 2023 — 17:00-19:00
Outokumpu Public Library

At our first meeting, ONCE WE WERE ISLANDS performance collective will share some of their Queer history research interests, including the 2023 project reexamining the paintings and life of Reidar Särestöniemi from a Queer perspective. We will also talk about our plans for the upcoming meetings and what we hope to discover and share together.

We ask:
How can we activate an interest in the specific Queer history of Outokumpu?
Are there any notable figures or written histories?
Are there other hidden ways to trace Queerness in the area?
How do we create layers of Queer history ourselves through our meetings?

Ensimmäisessä tapaamisessamme ONCE WE WERE ISLANDS -performanssikollektiivi kertoo joistakin queer-historian tutkimuskohteistaan, kuten 2023-hankkeesta, jossa Reidar Särestöniemen maalauksia ja elämää tarkastellaan uudelleen queer-näkökulmasta. Puhumme myös suunnitelmistamme tulevien tapaamisten suhteen ja siitä, mitä toivomme löytävämme ja jakavamme yhdessä.

Kysymmekin, miten voimme herättää kiinnostusta Outokummun Queer-historiaa kohtaan?
Onko olemassa merkittäviä hahmoja tai kirjallisia kertomuksia liittyen teemaan?
Onko muita piilotettuja tapoja jäljittää alueen queeriyttä?
Miten luomme itse queer-historian kerrostumia tapaamistemme kautta?Second Meeting

14 Dec 2023 — 17:00-19:00
Outokumpu Public Library

At our second meeting, there will be a number of different communal task stations to help us delve more deeply into our shared Queer history interests. You can take part in just one activity, move between stations, or even propose a different task you would like to initiate. We propose the following task stations:

1) mindmapping our Queer history interests and topics we would like to investigate together this winter

2) exploring Queering the Map and maybe contributing some new local additions

3) writing and crafting to make entries for a folder of Queer memories and Queer art

4) ordering Queer books in from the catalogue, exploring the library’s shelves in search of Queer related books, making a recommended reading list for other Queerhill Queers.

As always, there will be vegan / nut-free snacks and time to talk.
Toisen tapaamisemme ohjelma koostuu erilaisista aktiviteeteista ja tehtävistä, joiden ajatuksena on mahdollistaa yhteinen tila, jossa tutkia jo olemassa olevaa kvääriä kulttuuria ja historiaa, sekä toisaalta luoda sitä tässä ajassa ja nyt, jkonkreettisia jälkiä jättäen.

Voit osallistua vain yhteen tehtävään, siirtyä pisteiden välillä tai ehdottaa erilaista tehtävää, jonka haluaisit aloittaa.

Ehdottamamme aktiviteetit:

1) Ajatuskartan luominen kväärin historiamme kiinnostuksenkohteista ja aiheista, joita haluaisimme yhdessä tutkia tulevissa tapaamisissa

2)  Queering the Map -kansion tutkiminen ja ehkäpä uusien paikallisten lisäysten tekeminen

3) Kvääriyteen liittyvien muistojen ja kokemusten kirjoittaminen tai muu käsin tuottaminen yhteiseen kansioon

4) Teemme kirjastoon varauksia ja tilauksia queer-aiheisista kirjoista ja etsimme niitä kirjaston nykyisestä valikoimasta. Voimme laatia kirjoista myös suosituslistan queer-ihmisille ja aiheesta kiinnostuneille.

Kuten aina, tarjolla on vegaanista/pähkinätöntä purtavaa ja aikaa jutella.
The lead and thumbnail image is a digital collage of two photographs taken in the studio house of Reidar Särestöniemi taken by Chris Gylee (2023); a scan of a vintage postcard of  Outokumpu Ltd Copper Headquarters, Helsinki, Finland, architects Blomstedt & Lampén (1959); Tree in Finland photograph by Tiia Monto (2018); queer prism flag by Hamed Sinno (2023).

Queerhill Histories / Kvääriä Okuhistoriaa is created in cooperation with ONCE WE WERE ISLANDS, Nadja Leham and Helmi Räisänen and supported by the Friends of Rainbow History.


Thanks to: the staff of Outokumpu public library; Mandi Markkanen at Sateenkaarihistorian ystävät ry.